Menü
Contact Verlanglijst Zoeken
Paar umarmt sich am Strand | Protefix

Informatie over gegevensbescherming

Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor deze internetpagina's is de firma Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Meer informatie over onze onderneming en haar bevoegde vertegenwoordigers kunt u vinden in ons colofon.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking

Om u onze internetpagina's en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG)
 • voor het nakomen van overeenkomsten (art. 6 lid 1 punt b) AVG)
 • op basis van een belangenafweging (art. 6 lid 1 punt f) AVG)
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c) AVG)

Telkens als wij gegevens verwerken, zullen wij verwijzen naar de relevante begrippen, zodat voor u duidelijk is op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Als wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, dan heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 AVG.

Toegangsgegevens

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de internetpagina's op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Daarnaast wordt er ook aanvullende informatie over de browser van uw eindapparaat verwerkt. 

Wij zijn op grond van de wet op de gegevensbescherming verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. 

Met het oog hierop en vanuit dit belang worden de volgende gegevens op basis van een belangenafweging geregistreerd:

 • IP-adres van de oproepende computer (maximaal 7 dagen)
 • besturingssysteem van de oproepende computer
 • browserversie van de oproepende computer
 • naam van het opgeroepen bestand
 • datum en tijdstip van de oproep
 • overgedragen gegevenshoeveelheid
 • verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die in verband met de werking van deze website worden gebruikt. Op basis van de resterende gegevens kunnen wij dan geen koppeling meer maken naar een persoon.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website vast te stellen en te corrigeren.

Contactformulier

Wij bieden een contactformulier aan op onze website waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt aanvragen of contact met ons kunt opnemen in het algemeen. De gegevens die wij absoluut van u nodig hebben voor het beantwoorden van een vraag, hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. Als u andere gegevensvelden invult, is dit op vrijwillige basis. 

We hebben deze informatie nodig om uw vraag te verwerken en u een antwoord te sturen. In het geval van concrete vragen worden de gegevens verwerkt voor het nakomen van een overeenkomst of het initiëren van een overeenkomst. Bij algemene vragen is de verwerking gebaseerd op een belangenafweging.

Vragen die wij via het contactformulier op onze website ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om zo op uw verzoek te kunnen reageren. In dit verband kunnen ook andere personen of afdelingen en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het door u verzonden formulier.

De overdracht van formuliergegevens via het internet gebeurt via versleutelde verbindingen.

Nieuwsbrief 

U kunt zich ook inschrijven voor een e-mailnieuwsbrief op onze website. Hiervoor hebben we in principe alleen uw e-mailadres nodig. U kunt aanvullende informatie geven over de aanhef en uw naam. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Als alternatief vindt u in elke e-mailnieuwsbrief een link om u af te melden.

Om de populariteit van onze nieuwsbriefmailings te kunnen analyseren en te optimaliseren, registreren we wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. De evaluatie is anoniem. We zien dus bijvoorbeeld alleen welk percentage van de ontvangers van de nieuwsbrief een e-mail heeft geopend of op links heeft geklikt. Deze gebruiksanalyse is gebaseerd op een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Google Webfonts

Wij gebruiken op onze internetpagina's zogenaamde Google Webfonts. Daarbij worden lettertypes van Google-servers geladen, die dienen om het ontwerp van de internetpagina te verbeteren. De gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging, waarbij ons belang ligt in een aantrekkelijke vormgeving van de internetpagina.

De betreffende lettertypes worden geladen vanaf servers van Google, die zich meestal in de VS bevinden. Het gepaste niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (Lijstvermelding “Privacy Shield”).

Gebruik van YouTube en andere videocontent

Op onze internetpagina's nemen we ook videocontent op van zogenaamde diensten van derden, zoals YouTube. YouTube wordt als dienst aangeboden door Google Ireland Limited. Bij integratie van YouTube-video's worden servers van Google opgeroepen, die zich meestal in de VS bevinden. De verwerking van persoonsgegevens op servers van Google wordt uitgevoerd door Google. In dit verband verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy

De gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging, waarbij ons belang ligt in het aanbieden van informatie in de vorm van video's op de internetpagina.

Het juiste niveau van gegevensbescherming voor de verwerking van gegevens in de VS wordt door Google gegarandeerd (Lijstvermelding “Privacy Shield”).

Beoordelingsfuncties voor producten

Als u een monster van een product bij ons heeft aangevraagd, sturen wij u enige tijd later een e-mail met het verzoek om een productbeoordeling te geven. Wij gebruiken hiervoor de dienst “Trustpilot”. Trustpilot is een dienst uit Denemarken en is gebonden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

Daarnaast kunnen wij u ook de mogelijkheid bieden om onze producten direct op onze website te beoordelen. Naast de beoordeling moet hier ook een naam worden ingevuld. De beoordeling kan op onze website worden gepubliceerd. U wordt hierop gewezen als u de beoordeling afgeeft. De verwerking van de gegevens in verband met deze beoordelingsfunctie is gebaseerd op een belangenafweging.

Gebruik van Pinterest-“knoppen”

Wij bieden gebruikers op onze website de mogelijkheid om mediacontent te delen op de dienst “Pinterest”. De integratie van Pinterest wordt daarbij uitgevoerd door middel van een zogenaamde “twee-klik-oplossing”. Dit betekent dat servers van Pinterest (in de VS) alleen worden opgeroepen als een gebruiker op de betreffende Pinterest-knop (“button”) klikt, bijvoorbeeld op een afbeelding. Pas dan kan via de “Pin it”-functie Pinterest worden geïntegreerd.

Cookies

Op onze internetpagina's worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn nodig om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. 

Wij gebruiken daarbij sessiecookies, die door uw browser direct na afloop van uw bezoek aan de website automatisch worden verwijderd.

Voor andere functies gebruiken wij echter ook zogenaamde permanente cookies, die na afloop van uw bezoek aan onze website niet automatisch worden verwijderd.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van onze internetpagina's dan wellicht slechts in beperkte mate mogelijk is. Er worden geen programma's of andere toepassingen op uw computer geïnstalleerd of gestart door middel van cookies.

Het gebruik van technisch absoluut noodzakelijke cookies (“Noodzakelijke cookies”) is gebaseerd op een belangenafweging. Ons belang is wat dit betreft de functionele werking van onze website. Andere cookies worden alleen gebruikt na uw voorafgaande toestemming.

Noodzakelijke cookies

We gebruiken cookies voor de zogenaamde sessiesturing. Deze cookies worden automatisch verwijderd door uw browser wanneer u het bezoek aan onze website beëindigt.

Cookies worden ook gebruikt om informatie over het gebruik van cookies weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden om uw toestemming te geven. Hetzelfde geldt voor het geval dat u een keuze heeft gemaakt wat betreft uw cookievoorkeuren.

U heeft de mogelijkheid om producten op onze website op te slaan in een “verlanglijstje”. Om dit mogelijk te maken, worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken op verschillende plaatsen op de website zogenaamde “pop-ups”, waarmee u wordt doorverwezen naar producten of nieuwsbrieven. Voor het aansturen van deze weergaven en in het bijzonder een eventuele keuze om de pop-up niet meer weer te geven, gebruiken wij ook cookies.

Als u de Pinterest-knop activeert en “Pinnen op Pinterest” inschakelt, wordt deze voorkeur opgeslagen in een cookie.

Overige cookies

Informatie over andere cookies die op basis van uw toestemming worden gebruikt, vindt u in de verdere details van deze informatie over gegevensbescherming. Voor zover hierna het gebruik van cookies wordt vermeld, gebeurt dit op basis van uw toestemming, die u geeft wanneer u onze website bezoekt. Als u geen toestemming geeft, worden de betreffende cookies niet geplaatst en worden de bijbehorende diensten van de genoemde externe dienstverleners niet geactiveerd.

Webanalyse

Op deze website wordt de webanalysetool “Google Analytics” gebruikt, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het doel van het gebruik is het “op behoeften gebaseerde design” van deze website, dat wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging. De webanalyse stelt ons ook in staat om fouten op de website op te sporen en te corrigeren, bijvoorbeeld als gevolg van foutieve links. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Daarbij worden zogenaamde “client-ID's” gebruikt, die dienen om pseudonieme gebruikersprofielen op te stellen die het gebruik van de internetpagina's door desktopcomputers en mobiele apparaten door een gebruiker samen registreren.

De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij de zogenaamde IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd en een bijbehorende overeenkomst voor het verwerken van opdrachten met Google hebben gesloten, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Een gepast niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd. Google Ireland Limited heeft wat dat betreft overeenkomstige EU-standaardcontractclausules afgesloten voor een eventuele overdracht van persoonsgegevens naar derde landen zoals bijv. de VS.

U kunt voorkomen dat de door het cookie gegeneerde informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is. 

U kunt ook – met name bij mobiele eindapparaten – de registratie door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Google Adwords, Doubleclick & verdere “tracking”

Wij gebruiken andere diensten van Google op onze website zoals Adwords en Doubleclick op basis van uw toestemming om reclamemateriaal op onze website weer te geven of om het succes van onze eigen reclame-uitgaven te meten. Hiervoor worden ook cookies gebruikt. Meer informatie over Google Adsense en Doubleclick en de mogelijkheid van een bezwaar (“Opt Out”) vindt u hier.

Om het gebruik van onze website ook met betrekking tot reclamemethoden te analyseren, maken wij gebruik van een trackingmethode van Epro (eprofessional) op basis van uw toestemming. U kunt de tracking op elk moment hier deactiveren.

Gebruik van Facebook Social Plugins & andere Facebook-diensten

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com (“Facebook”) gebruikt op basis van uw toestemming. Facebook wordt geëxploiteerd door de onderneming Meta Platforms Ireland Limited.

De gegevensverwerking vindt daarbij ook in de VS plaats. Meta Platforms Ireland Limited heeft in dit opzicht met haar Amerikaanse moedermaatschappij zogenaamde EU-standaardcontractclausules afgesloten om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen. Refererend aan de desbetreffende rechtspraak van het Europese Gerechtshof (“Schrems II”) wijzen wij erop dat in principe geen gepast niveau van gegevensbescherming in de VS bestaat en dat er in het bijzonder geen voldoende mogelijkheden van rechtsbescherming voor EU-burgers bestaan tegen maatregelen van overheidscontrole.

De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte “f” op een blauw vierkant of een “duimpje omhoog”-teken) of worden gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de social plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom op basis van de kennis waarover wij beschikken:

door het integreren van plug-ins krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-knop klikt of een opmerking plaatst, dan wordt de betreffende informatie door uw browser direct doorgezonden aan Facebook en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres verneemt en opslaat en ook eventueel andere informatie over de door u gebruikte browser.

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van Facebook-diensten die het mogelijk maken om gedragsgegevens te gebruiken voor de optimale weergave van reclamemiddelen (bijv. reclamebanners) en de evaluatie van reclamemaatregelen.

Tot slot kunnen we op sommige van onze internetpagina's het gebruik van Facebook Connect mogelijk maken.

Meer informatie over de werkwijze van Facebook Social Plugins, Facebook Connect en informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Daar vindt u ook informatie over hoe u het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden kunt beperken of uitsluiten.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, dan moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Het is ook mogelijk om Facebook social plugins te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker” of “disconnect”.

“Bing” Universele Event Tracking

Wij maken gebruik van de zogenaamde “Universele Event Tracking” van “Bing” op basis van uw toestemming. Meer informatie over de gegevensverwerking van “Bing” bij de event tracking vindt u hier. U kunt het gebruik van deze methode hier weigeren.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de voornoemde gegevens voor de werking van onze website en voor het nakomen van contractuele verplichtingen tegenover onze klanten dan wel voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

In geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige informatie

Indien u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvangers / doorgifte van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

Wij kunnen echter wel gebruik maken van dienstverleners om deze website te exploiteren of voor andere producten of diensten van ons. Hier kan het voorkomen dat een dienstverlener uw persoonsgegevens verneemt. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig – vooral met het oog op de bescherming en veiligheid van gegevens – en nemen alle maatregelen die volgens de wet op de gegevensbescherming vereist zijn voor een toegestane gegevensverwerking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Voor zover er buiten de Europese Unie persoonsgegevens worden verwerkt, is dit vermeld in de voorgaande toelichtingen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

U kunt deze als volgt bereiken:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-mail: [email protected]

Uw rechten als betrokkene

U heeft recht op informatie over uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie. 
In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij eventueel bewijs van u verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn. 

Bovendien heeft u het recht op rectificatie, op wissing en op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.
Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Hetzelfde geldt voor een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Wissing van gegevens

In principe verwijderen we persoonsgegevens wanneer er geen noodzaak is voor verdere opslag. Er kan met name sprake zijn van een noodzaak als de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te leveren en om eventuele garantieclaims te kunnen controleren en toe te kennen of af te wijzen. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt wissing pas overwogen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijziging van deze informatie over gegevensbescherming

Wij zullen deze informatie over gegevensbescherming herzien bij wijzigingen op deze website of bij andere aanleidingen die dit noodzakelijk maken. U vindt de actuele versie altijd op deze website.

Stand: 21.02.2022