Menü
Contact Verlanglijst Zoeken
Paar umarmt sich am Strand | Protefix

Informatie over gegevensbescherming

Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor deze internetpagina's is de firma Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Meer informatie over onze onderneming en haar bevoegde vertegenwoordigers kunt u vinden in ons colofon.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking
Om u onze internetpagina's en de daarmee verbonden diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG)
 • voor het nakomen van overeenkomsten (art. 6 lid 1 punt b) AVG)
 • op basis van een belangenafweging (art. 6 lid 1 punt f) AVG)
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c) AVG)
  Telkens als wij gegevens verwerken, zullen wij verwijzen naar de relevante begrippen, zodat voor u duidelijk is op welke basis wij persoonsgegevens verwerken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Als wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, dan heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 AVG.

Toegangsgegevens
Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de internetpagina's op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Daarnaast wordt er ook aanvullende informatie over de browser van uw eindapparaat verwerkt. 

Wij zijn op grond van de wet op de gegevensbescherming verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. 

Met het oog hierop en vanuit dit belang worden de volgende gegevens op basis van een belangenafweging geregistreerd:

 • IP-adres van het oproepende eindapparaat (maximaal 7 dagen)
 • besturingssysteem van het oproepende eindapparaat
 • browserversie van het oproepende eindapparaat
 • naam van het opgeroepen bestand
 • datum en tijdstip van de oproep
 • overgedragen gegevenshoeveelheid
 • verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die in verband met de werking van deze website worden gebruikt. Op basis van de resterende gegevens kunnen wij dan geen koppeling meer maken naar een persoon.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website vast te stellen en te corrigeren.

Contactformulier
Wij bieden een contactformulier aan op onze website waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt aanvragen of contact met ons kunt opnemen in het algemeen. De gegevens die wij absoluut van u nodig hebben voor het beantwoorden van een vraag, hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. Als u andere gegevensvelden invult, is dit op vrijwillige basis. 

We hebben deze informatie nodig om uw vraag te verwerken en u een antwoord te sturen. In het geval van concrete vragen worden de gegevens verwerkt voor het nakomen van een overeenkomst of het initiëren van een overeenkomst. Bij algemene vragen is de verwerking gebaseerd op een belangenafweging.

Vragen die wij via het contactformulier op onze website ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om zo op uw verzoek te kunnen reageren. In dit verband kunnen ook andere personen of afdelingen en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het door u verzonden formulier.

De overdracht van formuliergegevens via het internet gebeurt via versleutelde verbindingen.

Nieuwsbrief
U kunt zich ook inschrijven voor een e-mailnieuwsbrief op onze website. Hiervoor hebben we in principe alleen uw e-mailadres nodig. U kunt aanvullende informatie geven over de aanhef en uw naam. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Als alternatief vindt u in elke e-mailnieuwsbrief een link om u af te melden.

Om de populariteit van onze nieuwsbriefmailings te kunnen analyseren en te optimaliseren, registreren we wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. De evaluatie is anoniem. We zien dus bijvoorbeeld alleen welk percentage van de ontvangers van de nieuwsbrief een e-mail heeft geopend of op links heeft geklikt. Deze gebruiksanalyse is gebaseerd op een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Validatie van e-mailadressen
Om een verkeerde invoer van e-mailadressen door u te voorkomen of te minimaliseren gebruiken wij in onze formulieren een dienst die e-mailadressen valideert. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een dienstverlener uit de EU (Bouncer Sp. z.o.o. (LTD), Polen – ‘Unbounce’) voor een dienovereenkomstige controle.

Wij hebben met de aanbieder een orderverwerkingsovereenkomst krachtens de bepalingen van art. 28 AVG afgesloten. In de overeenkomst is inzonderheid ook het wissen van de gegevens voorzien.

Gebruik van video-inhouden
In onze internetpagina’s integreren wij ook video-inhouden van zog. externe diensten zoals bv. bunny.net. In dit verband worden gegevens uit de zog. HTTP-request (zoals bv. het IP-adres) naar bunny.net doorgestuurd.

Hierbij vindt de gegevensverwerking plaats via een zog. content delivery network van bunny.net. De in dier voege gebruikte rekencentra bevinden zich in de EU en Groot-Brittannië. Voor Groot-Brittannië is er een zog. adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waardoor in dier voege een gepast niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Beoordelingsfuncties voor producten
Als u een monster van een product bij ons heeft aangevraagd, sturen wij u enige tijd later een e-mail met het verzoek om een productbeoordeling te geven. Wij gebruiken hiervoor de dienst “Trustpilot”. Trustpilot is een dienst uit Denemarken en is gebonden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

Daarnaast kunnen wij u ook de mogelijkheid bieden om onze producten direct op onze website te beoordelen. Naast de beoordeling moet hier ook een naam worden ingevuld. De beoordeling kan op onze website worden gepubliceerd. U wordt hierop gewezen als u de beoordeling afgeeft. De verwerking van de gegevens in verband met deze beoordelingsfunctie is gebaseerd op een belangenafweging.

Cookies en overige informatie op uw eindapparaten
Op onze internetpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Voor cookies die krachtens § 25 lid 1 nr. 2 van het TTDSG [Duitse wet op de gegevensbescherming in telecommunicatie en telemedia] niet absoluut noodzakelijk zijn, vragen wij om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen door de cookies die door onze internetpagina geplaatst werden te wissen of uw instellingen in de cookie-instellingen op onze internetpagina aan te passen. Daarenboven kunt u met het oog op herroeping te allen tijde contact met ons opnemen.

U kunt tevens het plaatsen van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van onze internetpagina's dan wellicht slechts in beperkte mate mogelijk is. Er worden geen programma's of andere toepassingen op uw computer geïnstalleerd of gestart door middel van cookies.

Om bepaalde functies op de internetpagina mogelijk te maken, slaan wij tevens informatie in het ‘lokale geheugen’ van de browser van uw eindapparaat op. Hiertoe behoort de functie van het ‘verlanglijstje’ op sommige van onze productpagina’s (zoals bv. ‘Doppelherz’). Voor het opslaan en uitlezen van deze informatie is krachtens § 25 lid 2 nr. 2 van het TTDSG geen instemming vereist.

Het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies (“Noodzakelijke cookies”) geschiedt op grond van § 25 lid 2 nr. 2 van het TTDSG. Mochten cookies persoonsgegevens bevatten, dan is de gegevensverwerking gebaseerd op een belangenafweging (art. 6 lid 1 punt f) AVG). Ons belang is in deze gevallen het aanbieden van een correct functionerende, gebruiksvriendelijke internetpagina. Andere cookies worden alleen gebruikt na uw voorafgaande toestemming.

Noodzakelijke cookies
We gebruiken cookies voor de zogenaamde sessiesturing. Deze cookies worden automatisch verwijderd door uw browser wanneer u het bezoek aan onze website beëindigt.

Cookies worden ook gebruikt om informatie over het gebruik van cookies weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden om uw toestemming te geven. Hetzelfde geldt voor het geval dat u een keuze heeft gemaakt wat betreft uw cookievoorkeuren.

U heeft de mogelijkheid om producten op onze website op te slaan in een “verlanglijstje”. Om dit mogelijk te maken, worden cookies gebruikt.

Wij gebruiken op verschillende plaatsen op de website zogenaamde “pop-ups”, waarmee u wordt doorverwezen naar producten of nieuwsbrieven. Voor het aansturen van deze weergaven en in het bijzonder een eventuele keuze om de pop-up niet meer weer te geven, gebruiken wij ook cookies.

Als u de Pinterest-knop activeert en “Pinnen op Pinterest” inschakelt, wordt deze voorkeur opgeslagen in een cookie.

Overige cookies
Informatie over andere cookies die op basis van uw toestemming worden gebruikt, vindt u in de verdere details van deze informatie over gegevensbescherming. Voor zover hierna het gebruik van cookies wordt vermeld, gebeurt dit op basis van uw toestemming, die u geeft wanneer u onze website bezoekt. Als u geen toestemming geeft, worden de betreffende cookies niet geplaatst en worden de bijbehorende diensten van de genoemde externe dienstverleners niet geactiveerd.

Webanalyse
Om meer informatie te verkrijgen bij het aantal, de verblijfsduur en de populariteit van inhouden op onze internetpagina’s gebruiken wij het webanalysesysteem ‘Matomo’.

Hierbij gebruiken wij Matomo in een configuratie waarbij geen cookies of zogeheten ‘pixels’ gebruikt worden en IP-adressen geanonimiseerd worden.

Matomo dient voor ons tevens om fouten op de website te herkennen en verhelpen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking op basis van Matomo is art 6 lid 1 punt f) AVG (‘belangenafweging’). Ons belang bestaat in een feilloze en op de behoeften afgestemde werking en een optimalisatie van de internetpagina’s.

De gegevensverwerking vindt in een rekencentrum in de EU plaats.

U kunt zich te allen tijde tegen deze gegevensverwerking verzetten door op de onderstaande link voor het deactiveren van Matomo te klikken.

Google Ads, Doubleclick en overige ‘tracking’
Wij gebruiken andere diensten van Google op onze website. Hiertoe behoort het Google Marketing Platform, een dient van Google Ireland Limited (Ierland). Met het Google Marketing Platform kunnen wij beter analyseren welke weerklank door ons ingevoegde reclameadvertenties, ‘Google Ads’, bij internetgebruikers vinden. Hierbij worden ook cookies gebruikt.

Wij zetten de dienst in op basis van uw toestemming. In dit verband kan Google Ireland Limited ook gegevens naar rekencentra van Google LLC in de VS doorsturen. Een gepast niveau aan gegevensbescherming wordt in zoverre door het EU-U.S Data privacy Framework gegarandeerd. Het moederbedrijf in de V.S. Google LLC is gecertificeerd overeenkomstig het Data Privacy Framework. Gegevens in het Google Marketing Platform worden tot 24 maanden lang verwerkt.

Voorts gebruiken wij Google Ads op basis van uw toestemming om reclamemateriaal op onze website weer te geven of om het succes van onze eigen reclame-uitgaven te meten. Het gaat hierbij eveneens om een dienst van Google Ireland Limited. Ook hier worden cookies gebruikt. Met betrekking tot gegevensverwerking in de VS gelden dezelfde voorwaarden die wij hierboven bij het Google Marketing Platform beschreven hebben.

Meer informatie over de gegevensverwerking bij Google alsook de mogelijkheid van een bezwaar (“Opt Out”) vindt u hier.

Om het gebruik van onze website ook met betrekking tot reclamemethoden te analyseren, maken wij gebruik van een trackingmethode van Epro (eprofessional) op basis van uw toestemming. Epro is een Duitse aanbieder waarmee wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten hebben.
Er worden uitsluitend pseudonieme gegevens verwerkt, waaruit wij geen relatie met personen kunnen afleiden. U kunt de tracking op elk moment hier deactiveren.

Gebruik van ‘Meta’-diensten
Op onze website gebruiken wij ook de zog. Facebook-CAPI of de zog. ‘Facebook-pixel’ voor reclamedoeleinden, voor zover u ons daarvoor uw toestemming gegeven hebt. Door deze integratie van Facebook-CAPI en Facebook-pixel ontvangt Meta Platforms Ireland Limited (‘Meta’) als aanbieder van Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website op dat tijdstip met uw eindapparaat bezocht hebt. Wanneer u bij Meta-diensten (bv. Facebook, Instagram) ingelogd bent, kan Facebook het bezoek evt. aan uw Meta-profiel toewijzen.

De gegevensverwerking vindt daarbij ook in de VS plaats. Een gepast niveau aan gegevensbescherming wordt in zoverre door het EU-U.S. Data Privacy Framework gegarandeerd. Het moederbedrijf uit de V.S. Meta Platforms, Inc. is overeenkomstig het Data Privacy Framework gecertificeerd.

Verdere informatie bij de gegevensverwerking van ‘Meta’ vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/policy.

“Bing” Universele Event Tracking
Wij maken gebruik van de zogenaamde “Universele Event Tracking” van “Bing” op basis van uw toestemming. Het gaat hierbij om een dienst van de Microsoft Corporation (USA), waarmee pseudonieme gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gegevensverwerking vindt in de VS plaats. Deze dienst stelt ons in staat de activiteiten van bezoekers van onze website te traceren indien zij via een reclameadvertentie bij ‘Bing’ (Bing Ads) op onze website terechtgekomen zijn. De gegevens worden tot 180 dagen opgeslagen. Meer informatie over de gegevensverwerking van “Bing” bij de event tracking vindt u hier. U kunt het gebruik van deze methode hier weigeren en daarmee tegelijk uw toestemming herroepen. Een gepast niveau aan gegevensbescherming wordt door het EU-U.S. Data Privacy Framework gewaarborgd. Microsoft Corporation is overeenkomstig dit Data Privacy Framework gecertificeerd.

Foutherkenning (bug tracking’)
Op onze internetpagina’s gebruiken wij de tool Sentry. Door Sentry worden fouten die bij het gebruik van de internetpagina’s optreden geprotocolleerd, waarna ze door ons verholpen kunnen worden.Wij gebruiken Sentry in een ‘lokale’ variant, waarbij de gegevens op een server van onze dienstverlener in een Duits rekencentrum verwerkt worden. In de protocollen van Sentry worden geen IP-adressen opgeslagen. Principieel kunnen wij uit de gegevens geen relatie met personen afleiden.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de voornoemde gegevens voor de werking van onze website en voor het nakomen van contractuele verplichtingen tegenover onze klanten dan wel voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

In geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige informatie

Indien u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvangers / doorgifte van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

Wij kunnen echter wel gebruik maken van dienstverleners om deze website te exploiteren of voor andere producten of diensten van ons. Hier kan het voorkomen dat een dienstverlener uw persoonsgegevens verneemt. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig – vooral met het oog op de bescherming en veiligheid van gegevens – en nemen alle maatregelen die volgens de wet op de gegevensbescherming vereist zijn voor een toegestane gegevensverwerking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Voor zover er buiten de Europese Unie persoonsgegevens worden verwerkt, is dit vermeld in de voorgaande toelichtingen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

U kunt deze als volgt bereiken:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-mail: [email protected]

Uw rechten als betrokkene

U heeft recht op informatie over uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie. 

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij eventueel bewijs van u verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn. 

Bovendien heeft u het recht op rectificatie, op wissing en op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Recht om bezwaar te maken
Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken (art. 21 AVG) tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften.

Wissing van gegevens

In principe verwijderen we persoonsgegevens wanneer er geen noodzaak is voor verdere opslag. Er kan met name sprake zijn van een noodzaak als de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te leveren en om eventuele garantieclaims te kunnen controleren en toe te kennen of af te wijzen. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt wissing pas overwogen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijziging van deze informatie over gegevensbescherming

Wij zullen deze informatie over gegevensbescherming herzien bij wijzigingen op deze website of bij andere aanleidingen die dit noodzakelijk maken. U vindt de actuele versie altijd op deze website.

Stand: 08.09.2023